Clean Energy Barrier-Free Access

- Dec 19, 2017 -

21st Century Business Herald noterade att det för närvarande finns en makthandel marknad inom State Grid Corporation i Kina. Om det kan avlägsnas kommer andra kraftnätverk att samarbeta med motsvarande reformer så att en rikstäckande direkttransaktion av el kan bildas.

Different subventioner för olika elreformer, genomförandet av samma tävlingsstadium tenderade emellertid att rena energiförsändningen och distributionspolitiken måste också reformeras.

Enligt energibesparingsåtgärderna formulerade av NDRC och andra avdelningar kommer energisparande kraftförsändelser och sändning av förnyelsebara resurser att prioriteras för att minimera energi, resursförbrukning och utsläpp av föroreningar.

Klicka här för att se, koleldad termisk effekt vid slutet av strömplaneringen. Men för närvarande är priset på koleldad värmeffekt billigt och nettopriset på Internet är ca 4, så den faktiska kostnaden för elproduktion är bara ca 2 cent per grad.

Lin Boqiang att förnybara energipriser högre än andra el, svårt att konkurrera med den termiska kraften, behovet av särskilda politik för att skydda.

"Om förnybar energi, oberoende av fallet, finns det inget sätt att fortsätta utvecklingen av ren energi och subventioner på scenen, inte bara från priset utan också för annat skydd."

Även Verl påpekade att det är nödvändigt att aktivt introducera socialt kapital, påskynda reformen av kraftsystemet på försäljningssidan, uppmuntra socialt kapital att etablera elförsäljningsföretag och uppmuntra socialt kapital att gå in i inkrementella distributionsföretag, bland annat genom utveckling av befintlig distributionsverksamhet Blandat ägande av ekonomin i form av social kapital att komma in. "I nästa fas kommer generalsystemreformen i allmänhet att gå in i en ny fas av fullskalig pilot och ordnad framsteg."


Relaterade nyheter

Relaterade produkter

  • Flänsmonopol
  • Utomhus stålkonstruktion
  • Monopole
  • Antenntornet
  • U bultar
  • Pinnbult