Det finns fyra brister i vindkraftsproduktion

- Dec 19, 2017 -

Enligt elföretaget, i vårt land, har vindenergiindustrin utvecklats snabbt de senaste åren och årlig vindkraftproduktionskapacitet ökar också. Vid slutet av förra året har vindkraften installerad kapacitet uppnått 75 miljoner kilowatt och blivit den första i världen Vindkraft installerade de flesta länder.

Utvecklingen av vindkraftindustrin, men också några problem, med den största installerade kapaciteten av vindkraft i det första landet, är dess begränsning av vindkraft den första storskalan. År 2011 var mängden kasserad el 10 miljarder kWh, och mängden kasserad el år 2012 var 20 miljarder kWh. Om du använder kol för att generera el, skulle du slösa bort cirka 6 miljoner ton kol. Denna siffra är väldigt alarmerande och orsakar allvarligt slöseri med resurser.

När det gäller utvecklingen av vindkraftsindustrin i Kina finns det för närvarande fyra hinder som kan uppstå vid utvecklingen av vindkraft i framtiden. Dessa är det planerade kraftsystemet är inte smidigt, prismekanismen är orimlig, vindenergin är ojämnt fördelad och elplaneringen är otillräcklig. Dessa problem är också uppenbara och det brådskande behovet av att lösa problemet.


Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Högspänningsöverföringstorn
  • Extra högspänningsöverföringstorn
  • Stålrörstorn
  • Kamerapole
  • Monteringsfäste för solpanel
  • Anslutningsbultar