Kraftledning relaterad kunskap

- Dec 19, 2017 -

Det finns många typer av kraftledningar som kan klassificeras enligt olika situationer. I enlighet med klassificeringsanvändningen kan kraftledningarna delas in i distributionsled och överföringsledningar. i enlighet med uppförande av vägar kan delas in i underjordiska kabelledningar och kraftledningar; i överensstämmelse med typen av överföringsströmmen kan delas in i DC-linjer och AC-linjer.

Det är med förekomsten av kraftledningar, strömmen kan vara säker, normal leverans ut. Förutom kraftöverföringsbehoven hos kraftledningar, men behöver också vissa kraftanläggningar. För att säkerställa normal kraftöverföring. Överliggande överföringsledningar och underjordiska kablar kompletterar varandra för att bilda kraftledningens överföring. Överliggande överföringsledningar används huvudsakligen av torn och andra anläggningar för att spela upp linjen uppförd över marken och av ledningen, jordledningar, isolatorsträngar, torn, jordningsanordningar och andra komponenter.

Kort sagt spelar kraftledningar en viktig roll i kraftanläggningar och utrustning.


Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Transmissionstorn
  • Roof Top Tower
  • Cell på tornet
  • Street Light Pole
  • Tappered Light Pole
  • U bultar