Hur man väljer omformaren

- Dec 19, 2017 -

Omformare spelar en viktig roll i kraftinstallationer och kommer att kräva frekvensomvandlare även i många industriproduktioner.

Omriktaren är främst att ändra motorns effektfrekvens som används för att styra motorkraftutrustningen. Faktum är att omvandlaren är genom frekvensomvandlingstekniken för att ändra effektinmatning och utsignalspänning.

Valet av växelriktare måste överväga storleken på växelriktarens effekt. Generellt är växelriktarens effekt och motorns effekt nästan lika eller något större. För att säkerställa normal drift av omformaren.

Valet av växelriktare måste förstå varumärkessituationen. För vissa små omvandlare tillverkare, får inte välja en sådan omvandlare. Eftersom det innebär problem med utrustningen.

Välj frekvensomvandlaren vill naturligtvis överväga var du ska använda. Omformaren har en gemensam växelriktare, pumpomriktare, verktygsinverterare, beroende på användningen av behovet att välja lämplig växelriktare. Du kan också förstå introduktionen av smarta transformatorer.


Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Ståltornet
  • Iron Tower
  • Roof Top Tower
  • Trådlöst signaltorn
  • Stålfäktning
  • Camouflage Towers