Distribution och substationsskillnad

- Dec 19, 2017 -

Ofta hör distributionen och substationen dessa två påståenden. Faktum är att distributionstationer och transformatorstationer är mycket olika. Power Design Company med dig att förstå.

Substationen är huvudsakligen ansvarig för högspänningselektroniken till lågspänning, för att uppnå uteffekt och för att uppnå användarnas roll. Strömfördelningen finns inte i transformatorns funktion, främst för att uppnå användarens strömfördelning, kontroll, säkerhet och skyddsfunktioner. Med andra ord förändras huvudstationsspänningen, elfördelningen är för att uppnå fördelning av arbete.

Substation och transformatorstation är samma koncept. Transformatorn är kärnan i substationsutrustningen, den kan använda principen för elektromagnetisk induktion, spänningsomvandling. Kraftdistributionscentral är huvudströmbrytare, inklusive högspänningsbrytare, busshållare, överspänningsavledare, strömkondensatorer och så vidare. Huvudsakligen genom dessa enheter för att styra överföringen av el och skydda säkerheten hos bostadselektronik.

Innehavare av el är oskiljaktiga från transformatorer och transformatorer. De två kompletterar varandra för att bilda ett effektivt elnät. Synlig, vikten av distribution och transformatorstation.


Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Iron Tower
  • Byggnad
  • Telecom Pole
  • Signalpole
  • Offshore Vindturbintornet
  • Monteringsfäste för solpanel